1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
==> Wchodz?? do ??rodowiska fakeroot...
==> Zaczynam package()
creating directory /var/abs/local/yaourttmp/yaourt-tmp-kamil/aur-dnssec-tools/pkg/dnssec-tools//usr/
./mkinstalldirs /usr/share/man/man1
make[1]: uwaga: serwer zada?? niedost??pny: u??ycie -j1. Nale??y doda?? `+' do nadrz??dnej regu??y make.
make[1]: Wej??cie do katalogu '/var/abs/local/yaourttmp/yaourt-tmp-kamil/aur-dnssec-tools/src/dnssec-tools-2.0/validator'
for i in dnssec-tools.1 ; do		\
  /usr/bin/install -c  -m 644		 docs/$i /var/abs/local/yaourttmp/yaourt-tmp-kamil/aur-dnssec-tools/pkg/dnssec-tools//usr/share/man/man1 ;	\
done
mkdir /var/abs/local/yaourttmp/yaourt-tmp-kamil/aur-dnssec-tools/pkg/dnssec-tools/usr
creating directory /var/abs/local/yaourttmp/yaourt-tmp-kamil/aur-dnssec-tools/pkg/dnssec-tools//usr/bin/
mkdir /var/abs/local/yaourttmp/yaourt-tmp-kamil/aur-dnssec-tools/pkg/dnssec-tools/usr/bin
creating directory /var/abs/local/yaourttmp/yaourt-tmp-kamil/aur-dnssec-tools/pkg/dnssec-tools//usr/sbin/
/usr/bin/install: nie mo??na utworzy?? zwyk??ego pliku ???/var/abs/local/yaourttmp/yaourt-tmp-kamil/aur-dnssec-tools/pkg/dnssec-tools//usr/share/man/man1???: Nie ma takiego pliku ani katalogu
Makefile:49: polecenia dla obiektu 'maninstall' nie powiod??y si??
make: *** [maninstall] B????d 1
make: *** Oczekiwanie na niezako??czone zadania....
make[2]: Wej??cie do katalogu '/var/abs/local/yaourttmp/yaourt-tmp-kamil/aur-dnssec-tools/src/dnssec-tools-2.0/validator/libsres'
make[2]: Nie ma nic do zrobienia w 'all'.
make[2]: Opuszczenie katalogu '/var/abs/local/yaourttmp/yaourt-tmp-kamil/aur-dnssec-tools/src/dnssec-tools-2.0/validator/libsres'
mkdir /var/abs/local/yaourttmp/yaourt-tmp-kamil/aur-dnssec-tools/pkg/dnssec-tools/usr/sbin
creating directory /var/abs/local/yaourttmp/yaourt-tmp-kamil/aur-dnssec-tools/pkg/dnssec-tools//usr/lib/
make[2]: Wej??cie do katalogu '/var/abs/local/yaourttmp/yaourt-tmp-kamil/aur-dnssec-tools/src/dnssec-tools-2.0/validator/libval'
make[2]: Nie ma nic do zrobienia w 'all'.
make[2]: Opuszczenie katalogu '/var/abs/local/yaourttmp/yaourt-tmp-kamil/aur-dnssec-tools/src/dnssec-tools-2.0/validator/libval'
make[2]: Wej??cie do katalogu '/var/abs/local/yaourttmp/yaourt-tmp-kamil/aur-dnssec-tools/src/dnssec-tools-2.0/validator/apps'
make[2]: Nie ma nic do zrobienia w 'all'.
make[2]: Opuszczenie katalogu '/var/abs/local/yaourttmp/yaourt-tmp-kamil/aur-dnssec-tools/src/dnssec-tools-2.0/validator/apps'
mkdir /var/abs/local/yaourttmp/yaourt-tmp-kamil/aur-dnssec-tools/pkg/dnssec-tools/usr/lib
creating directory /var/abs/local/yaourttmp/yaourt-tmp-kamil/aur-dnssec-tools/pkg/dnssec-tools//usr/share/
make[2]: Wej??cie do katalogu '/var/abs/local/yaourttmp/yaourt-tmp-kamil/aur-dnssec-tools/src/dnssec-tools-2.0/validator/doc'
make[2]: Nie ma nic do zrobienia w 'all'.
make[2]: Opuszczenie katalogu '/var/abs/local/yaourttmp/yaourt-tmp-kamil/aur-dnssec-tools/src/dnssec-tools-2.0/validator/doc'
mkdir /var/abs/local/yaourttmp/yaourt-tmp-kamil/aur-dnssec-tools/pkg/dnssec-tools/usr/share
make[2]: Wej??cie do katalogu '/var/abs/local/yaourttmp/yaourt-tmp-kamil/aur-dnssec-tools/src/dnssec-tools-2.0/validator/libval_shim'
make[2]: Nie ma nic do zrobienia w 'all'.
make[2]: Opuszczenie katalogu '/var/abs/local/yaourttmp/yaourt-tmp-kamil/aur-dnssec-tools/src/dnssec-tools-2.0/validator/libval_shim'
creating directory /var/abs/local/yaourttmp/yaourt-tmp-kamil/aur-dnssec-tools/pkg/dnssec-tools//usr/include/
make[1]: Opuszczenie katalogu '/var/abs/local/yaourttmp/yaourt-tmp-kamil/aur-dnssec-tools/src/dnssec-tools-2.0/validator'
mkdir /var/abs/local/yaourttmp/yaourt-tmp-kamil/aur-dnssec-tools/pkg/dnssec-tools/usr/include
creating directory /var/abs/local/yaourttmp/yaourt-tmp-kamil/aur-dnssec-tools/pkg/dnssec-tools//usr/share/man/
mkdir /var/abs/local/yaourttmp/yaourt-tmp-kamil/aur-dnssec-tools/pkg/dnssec-tools/usr/share/man
creating directory /var/abs/local/yaourttmp/yaourt-tmp-kamil/aur-dnssec-tools/pkg/dnssec-tools//usr/share/man/man1/
mkdir /var/abs/local/yaourttmp/yaourt-tmp-kamil/aur-dnssec-tools/pkg/dnssec-tools/usr/share/man/man1

This paste never expires. View raw. Pasted through import.